Vimpex MastheadVimpex logotyp – klicka här för att komma till startsidanEmail
Slingkopplat akustiskt larmdon-system
Akustiska larmdon och
talande akustiska larmdon:
 Banshee Excel
 Fire-Cryer® Plus
 Brandlarmsklockor
 Elektroniska akustiska larmdon
 Slingkopplat akustiskt larmdon-system
 Farligt område
Visuella larm och skyltar:
 Vimpex VAD23
 StroBell klocka/strob
 Farligt område
 Enheter med akustiskt larmdon och strob
 Strobljus
Detektering och larmpunkter:
 Larmpunkter
 Linjär värmedetektering
 Vattendetektering
 Stoppbrytare
Tillbehör:
 Dörrhållare
 Strömförsörjningsenheter
 Vandalskydd
 Tillbehör för brandlarm
 Tillbehör för akustiska larmdon
 

Slingkopplat akustiskt larmdon-system – produkterEN 54 godkänd slingkopplat akustiskt larmdon-system

Ett Vimpex slingkopplat akustiskt larmdon-system med kortslutningsskydd ger dig komplett systemintegritet. Genom att slingkoppla larmdonskretsen istället för att använda en traditionell radiell anslutning kommer alla akustiska larmdon att vara driftsatta vid eventuell kortslutning eller ledningsavbrott.

Systemet och dess komponenter har testats av ledande europeiska anmälda organ och har visat sig överensstämma med EN 54-3, EN 54-17 och EN 54-18. Systemet är helt kompatibelt med BS 5839-1 vid slingkoppling av ett akustiskt larmdon. Vimpex slingkopplat akustiskt larmdon-system ökar tillförlitligheten för larmdonskretsen och ger (i många fall) besparing av kabel.

Varje slinga kan innehålla upp till 45 akustiska larmdon. Systemet är lämpligt för både konventionella och adresserbara brandlarmsystem och ger mycket bättre skydd mot fel än de vanligt använda dubbla radiella kretsarna.

Slingintegritet

Vimpex slingkopplat akustiskt larmdon-system förbättrar alla akustiska larmdonssystems tillförlitlighet avsevärt. Med konventionella radiella kretsar kan ledningsavbrott eller kortslutning i larmdonskretsen resultera i att hälften av alla akustiska larmdon i ett område av byggnaden kopplas bort.

Certifiering

Vimpex Loop slingkopplat akustiskt larmdon-system har testats och godkänts av LPCB och Intertek enligt relevanta EN 54-standarder (kontakta oss om du önskar en kopia av certifikaten). Detta system beskrivs i BS 5839-1:2002+A2:2008 (artikel 12.2.2 j och figur 1b) som ett alternativ till dubbla radiella kretsar. Kontakta Vimpex om du önskar en detaljerad tillämpningsguide eller systemkalkylator för slingkoppling.

Förbättrad tillförlitlighet

Installationer som är beroende av en annan krets med akustiska larmdon med ett akustiskt reservlarmdon är särskilt utsatta för förlust av akustiska larmdon.

I en installation med ett akustiskt reservlarmdon nära panelen kan till exempel förlora alla akustiska larmdon i huvudkretsen under nödsituation. Det är inte säkert att detta upptäcks av den som står vid panelen eftersom det akustiska reservlarmdonet hörs arbeta. Att huvudkretsen med akustiska larmdon är delvis eller helt satt ur drift märker man antagligen inte.

Med Vimpex slingkopplat akustiskt larmdon-system är det mycket osannolikt även med förlust av ett enda akustiskt larmdon i kretsen.

Beskrivning
 • Förbättrad systemintegritet och tillförlitlighet
 • Uppfyller EN 54 och BS 5839-1
 • Certifierad av LPCB enligt EN 54 del 17 och 18
 • Möjlighet att spara kabel
 • 45 akustiska larmdon per slinga
 • Systemet innehåller Banshee Excel™
 • Kan användas även med andra akustiska larmdon och strobenheter
 • Flera gränssnitt kan installeras (beroende av systemstorlek)
 • Isolatorn passar i standardsockel eller djup sockel
 • Signaleringsanordningen är övervakad
 • Innehåller kortslutningsskydd med dubbla brytare i sockel för akustiskt larmdon och i gränssnittsmoduler
 • Gränssnittsmodulerna har felsäker drift

Systemarkitektur

Vimpex slingkopplat akustiskt larmdon-system är uppbyggt kring slingmodulen DINT1 som i sin tur är samordnad med ett standard slingkopplat akustiskt larmdon-system. De akustiska larmdonen aktiveras och övervakas som i en konventionell krets med akustiska larmdon. Den lilla modulen är avsedd för DIN-skenemontage i det väggmonterade skåpet PS18181-11m (säljs av Vimpex).

Slingan med akustiska larmdon består av larmdonsslinga med två kärnor som börjar och slutar i slingmodulen. Slingan övervakas för kortslutning och ledningsavbrott.

Diagram för slingkopplat akustiskt larmdon-system

Vimpex slingkopplade akustiska larmdon

Alla akustiska larmdon levereras med kortslutningsskydd anslutet till sockeln. Vid eventuell kortslutning aktiveras kortslutningsskydden och kopplar bort det felaktiga avsnittet av kabeln och rapporterar (i övervakningsläge) felet till kontrollpanelen. När de akustiska larmdonen aktiveras drivs slingan från både sidor, vilket säkerställer att alla akustiska larmdon förblir i drift även vid eventuell kortslutning eller ledningsavbrott.

De akustiska larmdonen och deras brytarsocklar installeras precis som andra konventionella akustiska larmdon på tvåledarkretsen.

 

Dokument

Broschyr
Produktöversikt

Artikel

Evacuation System Integrity and High Powered Devices - The Challenge of Maintaining System Reliability and Performance >>>