Vimpex MastheadEmail
 Föregångare inom larmteknik
Föregångare inom larmteknik
   Akustiska larmdon
   Visuella larm / säkerhetsskyltar
   Detektering och larmpunkter
   Tillbehör  

  

 Avancerad räddningsteknik
Avancerad räddningsteknik
   Personlig skyddsutrustning
   Räddningsverktyg
   Teknisk räddning och Losstagning
   Belysning och ström

  

 Om Vimpex
About Vimpex

Vimpex etablerades 1994 och är en internationell leverantör av produkter för branddetektering, brandlarm och evakuering samt räddningsutrustning för brandkår, räddningstjänst, polis, ambulans och militär.

Vimpex är erkänt som ett professionellt och progressivt företag med ledande varumärken i sitt verksamhetsområde.